Głównej zawartości

Organy i osoby sprawujące w nich funkcje

ORGANY I OSOBY SPRAWUJĄCE W NICH FUNKCJE
 
 
 
 
Organem sprawującym nadzór nad jednostką jest
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku
 
mgr inż. higieny i epidemiologii Joanna Stabińska
 
pełniąca jednocześnie rolę

Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Giżycku 
 

 
 Kierownik Oddziału Nadzoru oraz Sekcji Higieny Komunalnej 
 mgr inż. higieny i epidemiologii Małgorzata Tarlecka

 
 
Kierownik Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
inż. Krystyna Boć