Głównej zawartości

Zasady funkcjonowania PSSE w Giżycku

 
 ZASADY FUNKCJONOWANIA PSSE W GIŻYCKU
 
1. Zasady te opierają się na ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz na planie zasadniczych przedsięwzięć poszczególnych komórek i pionów merytorycznych opracowywanym na dany rok sprawozdawczy i zatwierdzonym przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie
 
2. Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw odbywają się zgodnie z kompetencjami poszczególnych pionów merytorycznych w terminie obowiązującym w administracji publicznej. Rejestry i ewidencje poszczególnych spraw prowadzone są zgodnie z wytycznymi jednostek nadrzędnych.
 
3.  Postępowanie z dokumentacją zgodnie z instrukcją kancelaryjną oraz rzeczowym wykazem akt stacji sanitarno epidemiologicznych województwa warmińsko – mazurskiego, zatwierdzonym przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
.