Głównej zawartości

Wstępne wyniki naboru na stanowisko stażysty ds.Higieny Komunalnej

                                                                                          Giżycko, dnia 26.06.2015 r.

 

 

 

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na stanowisko:

Stażysty ds. Higieny Komunalnej w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Giżycku

 

do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający

wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

 

Lp.

 

Imię i nazwisko

 

 

Miejsce zamieszkania

 

1.

Beata Paprocka

Giżycko

2.

Katarzyna Ewelina Szeląg

Giżycko

3.

Krystyna Kalinowska

Giżycko

4.

Sylwia Kowalewska

Giżycko

5.

Joanna Sudyn

Orłowo

6.

Karolina Górska- Dziaczek

Ryn

7.

Katarzyna Antoniak

Gajewo

8.

Artur Siatkowski

Giżycko

9.

Joanna Ewelina Lichocka

Kętrzyn

10.

Joanna Szlejter

Giżycko

11.

Joanna Flisińska

Giżycko

 

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.