Głównej zawartości

Uzupełnienie informacji o naborze

Informacja dot. uzupełnienia  listy kandydatów spełniających wymagania formalne

  

W związku z dostarczeniem ujętego w załącznikach swojej oferty dokumentu, Komisja Rekrutacyjna  zakwalifikowała Panią Annę Sitkowską do następnego etapu rekrutacji