Głównej zawartości

Ogłoszenie dotyczące sprzątania budynku

OGŁOSZENIE 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Giżycku ogłasza, iż do dnia 1 grudnia 2016 r. przyjmuje oferty dotyczące sprzątania budynku przy ul. Suwalskiej 3.

         Informacja dotycząca zakresu i wykazu powierzonych czynności – do odebrania w Sekretariacie PSSE w Giżycku ul. Suwalska 3 (I piętro).