Głównej zawartości

Przyjmowanie skarg

 

Skargi i wnioski przyjmowane są codziennie w godzinach

urzędowania Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej

w Giżycku w poszczególnych komórkach merytorycznych lub

sekretariacie - pok. nr 14 

Poniedziałek - Piątek  godz. 7:25 - 15:00 

 

Dyrektor PSSE w Giżycku przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 8:00 - 15:30