Głównej zawartości

Informacja o zbędnym składniku majątku ruchomego

Informacja o zbędnym składniku majątku ruchomego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Giżycku.

Zgodnie z § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w które wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010r. Nr 114, poz. 761), Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Giżycku informuje, że posiada do zagospodarowania niżej wymienione zbędne składniki majątku ruchomego, który może być przedmiotem nieodpłatnego przekazania lub darowizny.

Monitory CRT:

·    Multiscan EX5G Marvin

·    LG FLATRON 17 LGT710BH

·    SAMSUNG SyncMaster 793DF

·    2 x LG Flatron F700B

·    LG FLATRON 17TGF700B

·    LG FLATRON T710 PH

·    DAYTEK G709PF

 

1. Nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 ust. 1 i 2 rozporządzenia.
2. Darowizna składnika majątku ruchomego może zostać dokonana na rzecz podmiotów określonych w     § 39 ust. 1 rozporządzenia.
3. Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę przedmiotowego składnika, kierowany do Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Giżycku, powinien zawierać informacje i dokumenty określone w § 38 ust. 4 lub § 39 ust. 4 rozporządzenia.
Wnioski należy składać do dnia 15 maja 2015 r. w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Giżycku, ul. Suwalska 3, 11-500 Giżycko.