Głównej zawartości

Komunikat z dnia 7 kwietnia 2017

KOMUNIKAT z dnia 7 kwietnia 2017 roku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku dnia 06 kwietnia 2017 r., wydał decyzję administracyjną dotyczącą braku przydatności wody do spożycia w wodociągu w lokalnym OSM Giżycko. Powodem stwierdzenia braku przydatności był wysoki wzrost ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72h (Wodociąg nie zaopatruje ludności, woda używana do produkcji).