Głównej zawartości

Komunikat z dnia 14.04.2017 r.

Komunikat z dnia 14 kwietnia 2017 roku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku zgodnie z § 23 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r.  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r. poz.1989) informuje, iż

po uzyskaniu pozytywnych wyników badania jakości wody stwierdził

przydatność wody do spożycia przez ludzi

w wodociągu lokalnym OSM Giżycko

oraz wygasił decyzję o braku przydatności wody do spożycia.

Jakość wody przeznaczonej do spożycia wskutek podjętych działań naprawczych odpowiada wymaganiom sanitarnym załącznika 1A, 3A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.