Głównej zawartości

Komunikat z dnia 22.10.2016

Komunikat z dnia 22 października 2016 r.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku zgodnie z § 23 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r.  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r. poz.1989) informuje o zanieczyszczeniu mikrobiologicznym  bakteriami grupy coli wody w wodociągu publicznym Wydminy.

Decyzją z dnia 22.10.2016 r. zobowiązano Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni Sp. z o. o. w Wydminach do:

  •  podjęcia działań zmierzających do poprawy jakości wody w wodociągu publicznym Wydminy
  •  skutecznego poinformowania odbiorców wody z w/w wodociągu o braku przydatności wody do celów konsumpcyjnych i możliwości korzystania z wody wodociągowej wyłącznie do celów sanitarnych.
  • zapewnienia  w/w odbiorcom wody, zastępczego źródła wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wodociąg publiczny Wydminy zaopatruje miejscowości: Wydminy , Sucholaski, Mazuchówka, Dudka, Ernstowo, Grodkowo, Gawliki Małe, Ranty, Radzie, Cybulki, Weżówka, Siemionki, Gębałki