Głównej zawartości

Komunikat z dnia 15.12.2015 r.

Komunikat z dnia 15.12.2015 r.

 

W związku z uzyskaniem właściwych parametrów mikrobiologicznych po płukaniu sieci wodociągowej w wodociągu gminnym Wydminy, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku informuje, iż jakość wody pod względem bakteriologicznym odpowiada Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn.13.11.2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.z 2015 r.  poz.1989).