Głównej zawartości

Komunikat z dnia 04.12.2014 roku

Komunikat z dnia 04.12.2014 r.

 

W związku z uzyskaniem właściwych parametrów bakteriologicznych po płukaniu sieci wodociągowej w wodociągu gminnym Brożówka, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku informuje, iż jakość wody pod względem bakteriologicznym odpowiada Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn.29.03.2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.z 2007 r. Nr 61 poz.417 z późn. zm.).