Głównej zawartości

KOMUNIKAT 2

  

 

            W związku z uzyskaniem właściwych parametrów bakteriologicznych ( ogólna liczba mikroorganizmów w 220 C po 72 h ) po płukaniu sieci wodociągowej w wodociągu gminnym Kruklanki, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku informuje, iż jakość wody pod względem bakteriologicznym odpowiada Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 29.03.2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2007 r. Nr 61 poz.417).