Głównej zawartości

KOMUNIKAT 4 z dnia 28.11.2007

 

 

KOMUNIKAT 4 z dnia 28.11.2007 

 

W związku z uzyskaniem właściwych parametrów bakteriologicznych po dezynfekcji i płukaniu sieci wodociągowej w wodociągu gminnym Wydminy, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku informuje, iż jakość wody pod względem bakteriologicznym odpowiada Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn.29.03.2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U.z 2007 r. Nr 61 poz.417).