Głównej zawartości

KOMUNIKAT 12 z dnia 12.01.2009

KOMUNIKAT 12 z dnia 12.01.2009

  

 

            W związku z uzyskaniem właściwych parametrów bakteriologicznych  (ogólna liczba bakterii w 220 C po 72 h) po płukaniu sieci wodociągowej w wodociągu gminnym Ranty, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku informuje, iż jakość wody pod względem bakteriologicznym odpowiada Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 29.03.2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61 poz.417).