Głównej zawartości

KOMUNIKAT 28 z dnia 06.12.2010 r.

 

 

 

KOMUNIKAT 28 z dnia 06.12.2010 

W związku z uzyskaniem właściwych parametrów bakteriologicznych po dezynfekcji i płukaniu sieci wodociągowej w wodociągu gminnym Konopki Wielkie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku informuje, iż jakość wody pod względem bakteriologicznym odpowiada Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn.29.03.2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.z 2007 r. Nr 61 poz.417 z późn. zm.).