Głównej zawartości

KOMUNIKAT 30 z dnia 08.11.2011 r.

 

KOMUNIKAT 30 z dnia 08.11.2011  

W związku z uzyskaniem właściwych parametrów bakteriologicznych po dezynfekcji i płukaniu sieci wodociągowej w wodociągu gminnym Wejdyki, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku informuje, iż jakość wody pod względem bakteriologicznym odpowiada Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 29.03.2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.z 2007 r. Nr 61 poz.417 z późn. zm.).