Głównej zawartości

KOMUNIKAT 36 z dnia 19.12.2012 r.

 

KOMUNIKAT 36 z dnia 19.12.2012

W związku z uzyskaniem właściwych parametrów bakteriologicznych po dezynfekcji i płukaniu sieci wodociągowej w wodociągu gminnym Wydminy, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku informuje, iż jakość wody pod względem bakteriologicznym odpowiada Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn.29.03.2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.z 2007 r. Nr 61 poz.417 z późn. zm.).