Głównej zawartości

Komunikat z dnia 29.08.2017 dotyczący kąpieliska miejskiego w Giżycku

  Komunikat z dnia 29.08.2017r. dotyczący zakazu kąpieli

na kąpielisku miejskim w Giżycku

 

                Na podstawie wizualnej oceny jakości wody powierzchniowej (potwierdzonej badaniami laboratoryjnymi) przeprowadzonej dnia 29.08.2017 r.  w kąpielisku - Jezioro Niegocin, kąpielisko miejskie w Giżycku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku stwierdza: woda nieprzydatna do kąpieli zgodnie z załącznikiem      nr 1 w części A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.j.Dz. U. z 2016r., poz.1602) ze względu na zakwit sinic.

 

Zgodnie z art. 163b,ust.2. ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.1121 ) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku wprowadza tymczasowy zakaz kąpieli