Głównej zawartości

Komunikat z dnia 31.08. 2017 r. dotyczący odwołania zakazu kąpieli na kąpielisku miejskim w Giżycku

Komunikat z dnia 31.08. 2017 r. dotyczący odwołania zakazu kąpieli

na kąpielisku miejskim w Giżycku

            Na podstawie wizualnej oceny jakości wody powierzchniowej (potwierdzonej badaniami laboratoryjnymi z dnia 30.08.2017 r. ) przeprowadzonej dnia  31.08.2017 r. na kąpielisku - Jezioro Niegocin, Giżycko, kąpielisko miejskie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku stwierdza przydatność wody do kąpieli  zgodnie  z załącznikiem nr 1 w części A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1602).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku odwołuje tymczasowy zakaz do kąpieli.

Zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/70/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 26.04.2017 r. czas trwania sezonu kąpielowego na kąpielisku miejskim w Giżycku od 27 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.