Głównej zawartości

Kampania "Jesteś w strefie wolnej od dymu tytoniowego"

 

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna  w Giżycku  informuje
o wojewódzkiej kampanii  „Jesteś w strefie wolnej od dymu tytoniowego” pod patronatem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,  która ruszyła  12 kwietnia 2012
w ramach ogólnopolskiego projektu „ Odświeżamy nasze miasta” .  Kampanię opracował Wojewódzki Zespół ds. Profilaktyki Antytytoniowej.

Opis kampanii

Kampania „Jesteś w strefie wolnej od dymu tytoniowego” jest realizowana etapami.

Realizacja każdego z etapów polega na zaplanowaniu działań:

  • dystrybucji materiałów edukacyjnych – ulotek i plakatów „Jesteś w strefie wolnej od dymu tytoniowego”,
  • dystrybucji znaków zakazu palenia – w postaci naklejek i tabliczek pleksi,
  • prowadzeniu szkoleń, narad, zajęć edukacyjnych i innych własnych inicjatyw PSSE mających przypominać o zapisach ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Etap I

12 kwiecień – 30 czerwiec 2012 r.. Etap ten obejmuje lokalne media, które będą informowały o planowanych działaniach podejmowanych w poszczególnych etapach kampanii oraz placówki nauczania i wychowania, a także ośrodki sportu.

Etap II

2 lipiec – 29 wrzesień 2012 r.. Etap ten obejmuje urzędy powiatowe, gminne, miejskie, inne instytucje działające na terenie powiatu oraz lokale gastronomiczno-rozrywkowe.

Etap III

1 październik – 31 grudzień 2012 r.. Kampania skierowana będzie głównie do placówek służby zdrowia i innych zakładów pracy.

Etap IV


4 styczeń – 30 marzec 2013 r.. W tym czasie będzie się odbywała dystrybucja materiałów kampanijnych do instytucji, które mają możliwość ich rozwieszenia na przystankach autobusowych, dworcach PKP i w środkach transportu publicznego.

Zakładka na temat kampanii i działań podejmowanych podczas jej realizacji będą zamieszczane na oficjalnej stronie Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej

www.oswiata.sanepid.olsztyn.pl
w zakładce - Projekt „Odświeżamy Nasze Miasta”