Głównej zawartości

Światowy Dzień Rzucania Palenia

Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu  obchodzony  jest tradycyjnie w trzeci czwartek  listopada (20 listopada 2014).  Idea tego dnia  narodziła  się w Stanach  Zjednoczonych, w Polsce   obchodzony jest  od 1991 roku.Tysiące palaczy starają się w tym Dniu wytrwać bez palenia, a część z nich przestaje w ogóle palić. Zarówno w Polsce jak i na świecie problem używania tytoniu występuje na bardzo dużą skalę.

Zgodnie z najnowszym ogólnopolskim badaniem GIS z 2013 r., do codziennego palenia przyznaje się co trzeci Polak (31%) w wieku  15 lat i więcej (23% kobiet i 39 % mężczyzn).

Odsetek osób przyznających się do nałogowego palenia nie zmienił się w istotny sposób w porównaniu z 2012 rokiem (29%).

 Pozytywnym zjawiskiem jest to, że najmłodsi ankietowani palą najmniej co może być spowodowane zmieniającymi się trendami (modą na niepalenie) oraz ograniczeniami prawnymi związanymi z paleniem tytoniu w miejscach publicznych. Dane statystyczne są alarmujące.

Na całym świecie  wskutek palenia tytoniu przedwcześnie umiera ok. 3,5 miliona osób, a przeciętna osoba, która wypala do 10 papierosów dziennie, skraca sobie życie o 4,5 roku.

Dlatego warto zrezygnować  z palenia tytoniu. Organizm nawet po wieloletnim trwaniu nałogu jest w stanie naprawić szkody wyrządzone przez dym tytoniowy

W związku z tym zachęcamy do podejmowania działań w placówkach systemu ochrony zdrowia.
Proponujemy wykonanie chociażby ekspozycji wizualnych, do wykonania których dysponujemy materiałami (do odebrania w PSSE, pokój nr 5) czy też zamieszczenia informacji na stronach internetowych.