Głównej zawartości

Informacje o PKD

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Olsztynie,
ul. Żołnierska 16

10-561 Olsztyn

 tel. 089 527 95 00 wew. 359 

pokój nr 15 (parter) 

Godziny pracy: wtorek i czwartek od godz. 15.00 do 18.00

 

 

Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny przy Poradni Dermatologiczno - Wenerologicznej Szpitala Wojskowego w Ełku

ul. Kościuszki 30
19-300 Ełk
pokój nr 209 (I piętro)

Godziny pracy:  czwartek 15.00 - 17.00