Głównej zawartości

Światowy Dzień Bez Tytniu 2017

 „TYTOŃ – ZAGROŻENIE DLA ROZWOJU”

Światowy Dzień bez Tytoniu – 31 maja 


Światowy Dzień bez Tytoniu to akcja, którą zainicjowano na Konferencji WHO w roku 1988 w Madrycie. Co roku 31 maja Światowa Organizacja Zdrowia koncentrując się na innym aspekcie tej globalnej epidemii, stara się uświadamiać i ostrzegać przed zgubnymi skutkami palenia tytoniu – głównie nowotworami płuc, przełyku, krtani, gardła czy trzustki.

Na całym świecie po papierosy sięga regularnie ponad miliard osób, z czego ok. 200 mln to kobiety. Jeśli nie podjęte zostaną pilne działania zapobiegawcze, do roku 2030 tytoń może doprowadzić do zgonu ponad osiem milionów ludzi, z czego 2,5 miliona stanowić będą kobiety – ostrzega WHO.

Głównymi zamierzeniami tegorocznego obchodu Światowego Dnia bez Tytoniu są:

- zwrócenie uwagi na związki między stosowaniem wyrobów tytoniowych, kontrolą tytoniu

 i zrównoważonym rozwojem.

 - zachęcanie Państw do włączania kontroli tytoniu do swoich działań w ramach 2030 agendy zrównoważonego rozwoju.

 - wspieranie państw członkowskich i społeczeństwa w celu zwalczania ingerencji przemysłu tytoniu w procesy polityczne, co z kolei prowadzi do wzmocnienia krajowych działań

w zakresie kontroli tytoniu.

 - zachęcanie do szerszego udziału społeczeństwa i partnerów w krajowych, regionalnych

i globalnych działaniach na rzecz opracowania i wdrożenia strategii i planów rozwoju oraz osiągnięcia priorytetowych działań w zakresie kontroli tytoniu.

- pokazanie, w jaki sposób poszczególni ludzie mogą przyczynić się do trwałego, wolnego od tytoniu świata, czy to poprzez zobowiązanie się do nie podejmowania prób palenia tytoniu, czy też zrezygnować z tego nawyku.