Głównej zawartości

Informacja dotycząca zasad postępowania w związku z przypadkami grypy

 

Informacja dla lekarzy, organów założycielskich i dyrektorów zakładów opieki zdrowotnej w sprawie podstawowych zasad postępowania w związku z przypadkami grypy A/H1N1 

Zalecamy,  co następuje:

Osoby, u której wystąpiły objawy infekcji górnych dróg oddechowych (gorączka, katar, kaszel, bóle mięśniowe, ból gardła,  itd.) winny zgłosić się do swoich lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

Lekarz POZ po ustaleniu dodatniego  wywiadu epidemiologicznego ( objawy grypy w ciągu 10 dni od możliwego kontaktu -  pobytu na terenach występowania ognisk grypy świń lub kontaktu z osobą chora na grypę świń) kieruje pacjenta do najbliższego oddziału zakaźnego, powiadamiając o tym właściwą stację sanitarno- epidemiologiczną.

Lekarz chorób zakaźnych hospitalizuje chorego w przypadku klinicznego podejrzenia grypy.

Wdraża się proces diagnostyczny celem ustalenia patogenu.

W  przypadkach ciężkich przy braku przeciwwskazań zaleca się podawanie leków antywirusowych pod kontrolą lekarzy chorób zakaźnych.

Komunikaty Głównego Inspektoratu  Sanitarnego, aktualizowane codzienne o godzinie 12, dostępne są na stronie internetowej  www.pis.gov.pl. Komunikaty zawierać będą między innymi informacje nt. aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz aktualne zalecenia.

Warszawa, 28.04.2009, godz. 10.00

 

Minister Zdrowia                                              Krajowy Konsultant

                                                                         w dz. Chorób Zakaźnych

Ewa Kopacz                                                     Andrzej Horban

 

 ADRES oddziału zakażnego na terenie gizycka:

Oddział Obserwacyjno Zakaźny

SPZOZ w Giżycku

ul.Warszawska 41