Głównej zawartości

Przypomnienie zasad postępowania wobec osób zgłaszających się z objawami grypopodobnymi do lekarza poz lub szpitalnego oddziału ratunkowego albo izby przyjęć w szpitalu innym niż zakaźny

Przypomnienie zasad postępowania wobec osób zgłaszających się
z objawami grypopodobnymi do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
lub szpitalnego oddziału ratunkowego
albo izby przyjęć w szpitalu innym niż zakaźny

 

Krajowy Konsultant do spraw chorób zakaźnych oraz  Krajowy Konsultant do Spraw Epidemiologii przypominają:

 

Jeżeli pacjent zgłasza się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub szpitalnego oddziału ratunkowego albo izby przyjęć w szpitalu innym niż zakaźny z objawami grypopodobnymi  obowiązują następujące zasady postępowania:

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz izby przyjęć) dokonuje wywiadu epidemiologicznego i klinicznego, przeprowadza badanie fizykalne pacjenta. W przypadku  stwierdzenia kontaktu z osobą chorą na grypę A/H1N1 lub przybycia w ciągu ostatnich 7 dni z kraju, gdzie szerzy się epidemicznie nowa grypa A/H1N1 lekarz kieruje pacjenta do szpitala zakaźnego (oddziału zakaźnego), gdzie stosowane są  procedury określone wcześniej przez Konsultanta Krajowego do spraw Chorób Zakaźnych.

 

 

Uwaga:

  1. Jeżeli nie ma możliwości niezwłocznego przyjęcia pacjenta z objawami grypopodobnymi, w oczekiwaniu na badanie pacjent powinien być oddzielony od innych pacjentów oczekujących w izbie przyjęć (poczekalni);
  2. Pacjent powinien być poinformowany o podstawowych środkach ograniczających szerzenie się zakażeń (np. unikanie kontaktu twarzą w twarz, higiena kaszlu itd.)
  3. Ewentualny transport do szpitala zakaźnego odbywa się środkami transportu indywidualnego, z tym że nie ma konieczności dezynfekcji pojazdu.

 

Krajowy Konsultant                                                                         Krajowy Konsultant

do Spraw Chorób Zakaźnych                                                      do Spraw Epidemiologii

 

(-) dr hab. n. med. Andrzej Horban                               (-) prof. dr hab. n. med. Andrzej Zieliński