Głównej zawartości

ankieta

ANKIETA OCEN PRACY PRACOWNIKÓW PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ POWIATU GIŻYCKIEGO

Ankieta dotycząca badania wymagań i stopnia zadowolenia klienta

z funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Giżycku

 

 

Szanowni Państwo

 

W celu właściwej realizacji zadań Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Giżycku oraz dla zapewnienia osiągnięcia nadrzędnego celu, jakim jest zaspokajanie potrzeb i spełnianie oczekiwań Klientów, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety. Ankieta jest anonimowa a Państwa opinie, uwagi i wnioski będą pomocne w usprawnianiu naszej pracy. Zależy nam, bowiem na zagwarantowaniu jak najwyższej jakości załatwianych w naszej instytucji spraw oraz na przyjaznej atmosferze.

 

*Prosimy o dokonanie oceny poszczególnych elementów w skali 1-5 (gdzie 1 jest oceną najniższą, a 5 najwyższą)

 

Państwowa Inspekcja Sanitarna

 

ANKIETA

Zakres ocen:

1 – niezadawalający; 2 – zadawalający; 3 – dostateczny;
4 – dobry; 5 – bardzo dobry

 Kryterium

Ocena*

I – Nadzór, wizytacje

 

1.1 - Jak oceniasz częstotliwość wizyt pracowników PIS?

1

2

3

4

5

1.2 - Jak oceniasz poziom kompetencji pracowników PIS?

1

2

3

4

5

1.3 - Jak oceniasz znajomość przepisów prawnych przez pracowników PIS?

1

2

3

4

5

1.4 - Jak oceniasz jakość dokumentacji kontroli PIS?

1

2

3

4

5

II -Poziom jakości pracy

2.1 - Jak oceniasz poziom zrozumienia Twoich problemów?

1

2

3

4

5

2.2 - Jak oceniasz sprawność w przeprowadzaniu kontroli/wizytacji?

1

2

3

4

5

2.3 - Jak oceniasz uprzejmość pracownika PIS podczas przeprowadzanej kontroli/wizytacji?

1

2

3

4

5

2.4 - Jak oceniasz elastyczność pracownika PIS w fazie negocjacji wysokości mandatu?

1

2

3

4

5

III - Współpraca

3.1 - Jak oceniasz pobór prób przez PIS?

1

2

3

4

5

3.2 - Jak oceniasz współpracę z  PIS?

 

 

 

 

 

3.2 - Jak oceniasz sposób przyjmowania Twoich sugestii podczas współpracy z PIS?

1

2

3

4

5

IV – Załatwianie spraw

4.1 - Jak oceniasz terminowość załatwiania spraw przez PIS?

1

2

3

4

5

4.2 - Jak oceniasz wiedzę, doświadczenie pracowników załatwiających sprawy, z którymi zwracałeś się do  PIS?

1

2

3

4

5

V - Podsumowanie

5.1 – Czy działalność PIS spełnia Twoje oczekiwania?

1

2

3

4

5

5.2 - Czy sposób rozwiązywania problemów przez PIS spełnia Twoje oczekiwania?

1

2

3

4

5

Dodatkowe uwagi i obserwacje:

 

Jakie zmiany Twoim zdaniem mogą wpłynąć na polepszenie pracy PIS w powiecie giżyckim ? ………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Czy spotkałeś się z przypadkami działań korupcyjnych pracowników PIS w powiecie giżyckim?
………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

Data:....................

Dziękujemy

 

Ankiety prosimy wysyłać na adres:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

ul. Suwalska 3,  11-500 Giżycko

lub  

Załączniki:
Dostęp do URL (/attachments/archiwum/20080407122359--Ankieta.doc)-Ankieta.doc[-Ankieta.doc]56 kB