Głównej zawartości

K O M U N I K A T z dnia 25.05.2018 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku 25 maja
2018 r. wydał decyzję o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu lokalnego Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Giżycku, ul. Moniuszki 22 ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne spowodowane bakteriami grupy coli.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku nakazał doprowadzić jakość wody do wartości zgodnych z obowiązującymi wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) oraz mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów zapewnić odbiorcom *(wodociąg nie zapatruje stałych mieszkańców) wodę do spożycia o właściwych parametrach z innego, zastępczego źródła.

Woda z wodociągu lokalnego COS-OPO w Giżycku może być wykorzystywana do spłukiwania WC, nie nadaje się do spożycia, mycia, kąpieli, sporządzenia posiłków, mycia zębów, przemywania ran.