Głównej zawartości

 

KOMUNIKAT z dnia 30.05.2018 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku na podstawie otrzymanych cząstkowych sprawozdań z badania wody nr DŚ 204/18 z dnia 29.05.2018, nr DŚ 208/18 z dnia 30.05.2018 r. dopuszcza wodę warunkowo do spożycia do czasu uzyskania wyników wszystkich parametrów wskaźnikowych tj. ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C:

  • woda do spożycia może być używana po przegotowaniu
  • woda może być używana do innych celów takich jak mycie, kąpiel

Woda w zbadanej próbce w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych (Escherichia coli, Enterokoki, bakterie grupy coli) odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku postanowił jak wyżej do czasu uzyskania wyników wszystkich parametrów wskaźnikowych tj. ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C.