Głównej zawartości

 

 

K O M U N I K A T z dnia 27.06.2018 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku 27 maja 2018 r. wydał decyzję o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu lokalnego Agencja Rezerw Materiałowych 11-500 Giżycko, ul. Chopina 1 względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne spowodowane bakteriami grupy coli.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku nakazał doprowadzić jakość wody do wartości zgodnych z obowiązującymi wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) oraz mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów zapewnić odbiorcom *(wodociąg nie zapatruje stałych mieszkańców) wodę do spożycia o właściwych parametrach z innego, zastępczego źródła.

Woda z wodociągu lokalnego Agencja Rezerw Materiałowych 11-500 Giżycko, ul. Chopina 1 w Giżycku może być wykorzystywana do spłukiwania WC, nie nadaje się do spożycia, mycia, kąpieli, sporządzenia posiłków, mycia zębów, przemywania ran.