Głównej zawartości

Kampania Narkotyki i dopalacze zabijają

Kampania o charakterze edukacyjno-profilaktycznym pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”. Jej główne hasło to „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”. Kampania przygotowana jest przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i zorganizowana w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”. Celem kampanii jest zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i środków zastępczych, tzw. dopalaczy, w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych uzależnienia. Istotą działań jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych.
Spoty do wykorzystania i rozpowszechniania podczas realizowanych działań:

Spoty do wykorzystania i rozpowszechniania podczas realizowanych działań:

uid 0f968dfd671c99ffc3172b25a4ceb5271554225028220 width 900 play 0 pos 0 gs 0 height 506

maxresdefault