Głównej zawartości

Sto lat służb sanitarnych w Polsce

 

100 lat sluzb sanitarnychHistoria powstania służb sanitarnych w Polsce sięga do dnia 8 lutego 1919 roku, w którym opublikowana została w dzienniku ustaw Państwowa Zasadnicza Ustawa Sanitarna wprowadzona w formie dekretu podpisanego przez Naczelnika Państwa – Józefa Piłsudskiego, Prezydenta Ministrów – Ignacego Paderewskiego i Ministra Zdrowia Publicznego – Tomasza Janiszewskiego. Ustawa ta stanowiła podstawę do organizacji i działania całej służby zdrowia w odradzającej się RP, zarówno w części zapobiegawczej, jak i leczniczej.

Misja Państwowej Inspekcji Sanitarnej to nie tylko zapobieganie licznym chorobom zakaźnym. Inspekcja podejmuje działania, których celem jest identyfikacja i szacowanie zagrożeń, nadzór oraz kontrole mające na celu zapobieganie wszelkim zagrożeniom fizycznym, chemicznym i biologicznym, a także przedsięwzięcia służące kształtowaniu odpowiednich postaw  i zachowań.

Z tej okazji w Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Giżycku w dniach 10-14 czerwca 2019 roku organizuje Tydzień Zdrowia:

  • 10.06.2019 r. - Dzień Otwarty Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Giżycku: Punkt promocji zdrowia : porady zdrowotne oraz rozdawnictwo materiałów edukacyjnych, pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu i prelekcja na temat działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie powiatu giżyckiego
  • 11.06.2019 r.- Zajęcia edukacyjne formie zabawy na temat profilaktyki chorób odkleszczowych dla przedszkolaków „Chroń się przed kleszczami”
  • 12.06.2019 - Impreza prozdrowotna w jednej ze szkół ponadpodstawowych w Giżycku propagująca zdrowy styl życia wolny od używek.
  • 13.06.2019 – bezpłatne szkolenie na temat zagrożeń biologicznych w gabinetach kosmetycznych
  • 14.06.2019 – bezpłatne szkolenie na temat wymagań higienicznych dla producentów produkcji pierwotnej i boreliozy jako choroby zawodowej rolników

Zgłoszenia na szkolenie pod nr tel.87 4285498 (liczba miejsc ograniczona)