Głównej zawartości

Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności

Dzień bezpieczeństwa zywności 300x210Podczas Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w grudniu 2018 roku przyjęto rezolucję o ustanowieniu Światowego Dnia Bezpieczeństwa Żywności, który będzie obchodzony corocznie 7. czerwca, po raz pierwszy w 2019 roku. Bezpieczeństwo żywności stanowie jedno z najważniejszych globalnych wyzwań. Kreowanie polityki bezpieczeństwa żywności wpisuje się w zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Idea upowszechniania działań na rzecz ochrony przed zagrożeniami pochodzącymi z żywności jest bardzo wartościowa, gdyż jej celem jest zagwarantowanie wysokiego poziomu ochrony życia i zdrowia ludzkiego.

1. Bezpieczeństwo żywności
2. Pięć kroków do bezpieczniejszej żywności